Medyczne testy na COVID-19

Wszystkie testy są przeznaczone do użytku profesjonalnego.

Adres rejestrowy:
Hemp & Wood S.A.
ul. Grzybowska 4 lok. U9B
00-131, Warszawa  

Adres korespondencyjny:
Hemp & Wood S.A.
WeWork Hotel Europejski
Krakowskie Przedmieście 13
00-071, Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000396780
NIP: 525-23-82-713
REGON: 140778886