Real-time RT-PCR

MediPAN-2G+
FAST COVID test

W jednym zestawie jest 96 testów.

●  Czułość > 99% (wykrycie 200 kopii wirusa/mL czyli 5 kopii wirusa/reakcję)

●  Specyficzność > 99%

●  Reaktywność krzyżowa in silico

Zestaw MediPAN-2G+ FAST COVID to polskiej produkcji test
wykonany w ramach współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

Obecność wirusa jest potwierdzana w dwóch niezależnych reakcjach zaprojektowanych na dwa geny SARS-CoV-2.
Dodatkowo przeprowadzana reakcja kontrolna pozwala na kontrolę procedury przygotowania materiału.
Cechy ułatwiające użytkowanie testu to:

●  prosta interpretacja wyniku,

●  wysoka czułość reakcji wykrywających wirusa,

●  detekcja sygnałów w trzech kanałach w jednym dołku,

●  krótki czas reakcji, około 1h,

●  bufor reakcyjny połączony z enzymem.

Wszystkie składniki zestawu mogą być używane wyłącznie do diagnostyki in vitro.
Z zestawu należy korzystać zgodnie z niniejszą instrukcją używania.
Produkt ten powinien być używany przez personel specjalnie przeszkolony do wykonywania procedur diagnostycznych in vitro.

Zestaw został zaprojektowany do stosowania w tzw. systemach otwartych RT-PCR. Walidację zestawu przeprowadzono na urządzeniach:

●  CFX96 Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad)

●  LightCycler 480 II (Roche Diagnostics)

●  AriaMx Real-time PCR System (Agillent)

●  Montania 4896 (Anatolia Geneworks)

●  Applied Biosystems 7500 oraz Applied Biosystems 7500 Fast

●  QuantStudioTM 5 5 Real-Time PCR Systems (Applied Biosystems)

●  Cobas Z Bioanalyzer (Roche Diagnostics)

Uwaga! Zestaw MediPAN-2G+ FAST COVID test zawiera barwnik normalizacyjny ROX w niskim stężeniu pozwalającym na bezpośrednie używanie zestawu w takich aparatach jak: Applied Biosystems® 7500, QuantStudioTM, ViiA7TM, Agilent MxTM, Bio-Rad® iQTM5, CFX96, CFX384, Opticon, Roche Lightcycler®, Qiagen Rotor-GeneTM, Eppendorf Mastercycler®, Cepheid® SmartCycler®.

W przypadku urządzeń wymagających barwnika ROX w wysokim stężeniu, takich jak: Applied Biosystems® 7000, 7300, 7700, 7900HT, StepOneTM, StepOnePlusTM, do mieszaniny reakcyjnej należy dodać barwnik ROX do odpowiedniego stężenia. Barwnik ROX w wysokim stężeniu nie jest dołączony do zestawu.

KONTAKT

Tel.: +48 22 487 83 68

Adres rejestrowy:
Hemp & Wood S.A.
ul. Grzybowska 4 lok. U9B
00-131, Warszawa  

Adres korespondencyjny:
Hemp & Wood S.A.
WeWork Hotel Europejski
Krakowskie Przedmieście 13
00-071, Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000396780
NIP: 525-23-82-713
REGON: 140778886